Audyt kadrowo-p艂acowy wyeliminuje b艂臋dy w dokumentacji pracowniczej

audyt kadrowo placowy

Audyt kadrowo-p艂acowy - spos贸b na porz膮dek w dokumentacji

Je偶eli w ramach swojej dzia艂alno艣ci zatrudniasz pracownik贸w lub wsp贸艂pracujesz ze zleceniobiorcami, przepisy prawa nakazuj膮 Ci obowi膮zek prowadzenia dokumentacji pracowniczej i p艂acowej. To bardzo rozleg艂y zbi贸r dokument贸w, m.in.: akta osobowe, zg艂oszenia i wyrejestrowania z ZUS, szkolenia BHP, listy p艂ac, karty zasi艂kowe, ewidencje urlop贸w i nieobecno艣ci oraz czasu pracy, a tak偶e rozliczenia podatkowe. W ramach audytu kadrowo-p艂acowego sprawdzimy wszystkie  umowy i zbiory danych w Twojej firmie dotycz膮ce naliczania wynagrodze艅 i prowadzenia kadr w celu ustalenia aktualnej kondycji w tym obszarze.

CO DAJE PROFESJONALNY AUDYT W ZAKRESIE KADR I P艁AC?

Dokumentacja kadrowo-p艂acowa w ka偶dej chwili mo偶e zosta膰 skontrolowana przez PIP, ZUS a tak偶e US. Prawo w naszym kraju pozwala na g艂臋bok膮 ingerencj臋 z ich strony w dzia艂ania firm. Stwierdzone nieprawid艂owo艣ci ko艅cz膮 si臋 nieprzyjemnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Jak mo偶na ich unikn膮膰? Najskuteczniejszym sposobem jest audyt kadrowo-p艂acowy, czyli poddanie obszaru dotycz膮cego kadr i p艂ac zewn臋trznej weryfikacji. Wykonany przez niezale偶nych ekspert贸w audyt kadrowo-p艂acowy umo偶liwia:

 • sprawdzenie prawid艂owo艣ci i rzetelno艣ci prowadzenia spraw pracowniczych,
 • ustalenie wszelkich nieprawid艂owo艣ci w tym zakresie,
 • przedstawienie rekomendowanych dzia艂a艅 naprawczych,
 • eliminacj臋 stwierdzonych uchybie艅,
 • optymalizacj臋 procedur zwi膮zanych z obs艂ug膮 pracownik贸w i naliczaniem wynagrodze艅. 

KIEDY AUDYTOWANIE OBSZARU KADROWO-P艁ACOWEGO JEST NIEZB臉DNE?

Je偶eli decydujesz si臋 na przej臋cie spraw obs艂ugi kadrowo p艂acowej przez firm臋 zewn臋trzn膮, taki audyt wykonamy standardowo na pocz膮tku wsp贸艂pracy, Inne cz臋ste przypadki wdro偶enia tej procedury to po艂膮czenie firm lub przej臋cie pracownik贸w na podstawie art. 23(1) kodeksu pracy. W takim wypadku sprawdzenie poprawno艣ci dokument贸w dotycz膮cych spraw pracowniczych i naliczania wynagrodze艅 to absolutna konieczno艣膰. Audyt kadrowo-p艂acowy zawsze precyzyjnie okre艣li kondycj臋 firmy w zakresie kadr i p艂ac. Mo偶esz zdecydowa膰 si臋 na wyb贸r obszaru audytowania - zakres mo偶e obejmowa膰 ca艂okszta艂t zagadnie艅 kadrowych lub kadrowo-p艂acowych, ale te偶 koncentrowa膰 si臋 tylko na sprawdzeniu poprawno艣ci w wybranych obszarach, np. w zwi膮zku z kontrol膮 zewn臋trznej instytucji.

PRZEBIEG AUDYTU KADROWO-P艁ACOWEGO

G艂贸wnym punktem audytu kadrowego i p艂acowego jest analiza dokumentacji pracowniczej dotycz膮cej zatrudnienia i wynagrodze艅. Poza tym audytorzy mog膮 przeprowadza膰 wywiad z osobami, kt贸re w firmie zajmuj膮 si臋 zagadnieniami kadrowymi i p艂acowymi. W ramach audytu kadr i audytu p艂ac sprawdzamy poprawno艣ci wszystkich proces贸w zachodz膮cych w sp贸艂ce w zakresie kadr i p艂ac lub koncentrujemy si臋 na wybranych obszarach:

 • przegl膮dzie akt osobowych i um贸w,
 • przegl膮dzie list p艂ac z dotychczas naliczonych wynagrodze艅 pracownik贸w zatrudnionych w ramach stosunku pracy i zleceniobiorc贸w,
 • kontroli 艣wiadcze艅 z ubezpieczenia spo艂ecznego (weryfikacja dokumentacji zasi艂kowej, okres贸w pobierania zasi艂k贸w oraz wysoko艣ci naliczonych 艣wiadcze艅 z tytu艂u choroby i macierzy艅stwa),
 • kontroli dokumentacji urlop贸w wypoczynkowych i innych absencji pracowniczych (w tym urlop贸w macierzy艅skich, wychowawczych, rodzicielskich, bezp艂atnych),
 • kontroli prawid艂owo艣ci rozliczania czasu pracy i jego ewidencji,
 • analizie prawid艂owo艣ci, rzetelno艣ci i terminowo艣ci proces贸w kadrowo-p艂acowych oraz ich efektywno艣ci.

SZCZEG脫艁OWA EWIDENCJA NIEPRAWID艁OWO艢CI ZNAJDZIE SI臉 W RAPORCIE

W ramach pe艂nego audytu kadrowo-p艂acowego sprawdzimy r贸wnie偶 poprawno艣膰 rekrutacji nowych pracownik贸w b膮d藕 rozwi膮zywania i rozwi膮zywania stosunku pracy. Na 偶yczenie klienta lub w zwi膮zku z wymogami podmiot贸w zewn臋trznych kontrola mo偶e by膰 rozszerzona o wewn臋trzne regulacje w obr臋bie firmy, zwi膮zane z polityk膮 kadrow膮 i p艂acow膮 - regulaminami czy statutami. Na koniec audytu sporz膮dzamy szczeg贸艂owy raport zawieraj膮cy spis wszystkich stwierdzonych nieprawid艂owo艣ci w procesach i dokumentacji, wskazuj膮cy sposoby przywr贸cenia ich poprawno艣ci oraz rekomenduj膮cy procedury umo偶liwiaj膮ce unikni臋cie w przysz艂o艣ci b艂臋d贸w.

Audyt kadrowo-p艂acowy cena us艂ugi

Do ka偶dego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Cena audytu kadr i p艂ac jest uzale偶niona od zakresu oraz wielko艣ci firmy. Dlatego ka偶de zlecenie na sprawdzenie poprawno艣ci jest wyceniane osobno, na podstawie ustalonego wsp贸lnie zakresu audytowania. Porozmawiajmy o tej ofercie. Prosimy o kontakt telefoniczny, poprzez e-mail lub social media.

 Jeste艣 zainteresowany wsp贸艂prac膮 i chesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej?


Zadzwo艅 i porozmawiajmy, tel. 511 006 705