Poznaj jakie korzysci niesie za sobą obsługa kadrowo-płacowa firmy powierzona zewnetrznemu partnerowi

obsluga kadorowo placowa

Obsługa kadrowo-płacowa firm w outsourcingu.
Oszczędność i zysk w jednym

Przepisy prawa nie pozostawiają wątpliwości. Każda firma zatrudniająca pracowników bądź zlecająca prace z tytułu umów cywilnoprawnych musi dopełnić wielu formalności w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Gąszcz paragrafów, częste zmiany przepisów i spore pole do interpretacji sprawiają, że to duże wyzwanie dla przedsiębiorców. Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą rodzinną firmę, czy przedsiębiorstwo zatrudniające kilkuset pracowników - wysoka jakość usług kadrowo-płacowych jest nieodłącznym elementem zarządzania firmą.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA - NA CZYM POLEGA?

Co często spędza sen z powiek pracodawcom? Brak pewności co do zgodności z prawem działań w obszarze działalności, w tym także w obszarze kadrowo-płacowym. Niedopilnowanie tych kwestii często kończy się karami pieniężnymi ze strony różnych instytucji. Z kolei zaangażowanie znacznych sił i środków w obsługę kadrowo-płacową wpływa na efektywność działań na odcinkach związanych z głównymi zadaniami firmy. Dlatego warto nauczyć się efektywnie prowadzić sprawy płacowe i kadrowe. Jeśli wolisz zajmować się budowaniem pozycji swojej firmy na rynku, chętnie pomożemy w optymalizacji tego wrażliwego sektora Twojego przedsiębiorstwa.

Czy wiesz jakie są najważniejsze elementy tych usług? Najistotniejszym pozostaje podstawowy zakres działań związanych z usługami kadrowo-płacowymi czyli naliczenie wynagrodzeń pracowników i poprawna dokumentacja zatrudnienia. Warto jednak pamiętać, ze wiele składowych zależy od danej firmy i specyfiki branży, w której działa. Pomożemy Ci wskazać to, co będzie najkorzystniejsze dla Twojego przedsiębiorstwa i pomoże bezpiecznie funkcjonować w zawiłościach prawa pracy, ubezpieczeń czy podatków. Sprawdź, na co musisz zwrócić największą uwagę w kwestii kadr i płac, aby nie narazić się na nieprzyjemności. O wiele skuteczniej przeprowadzisz ten proces zatrudnianiając nas obsługi kadrowo płacowej.

OBSŁUGA KADROWA PRACOWNIKÓW - O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Jeżeli zatrudniasz choćby jednego pracownika czy współpracujesz tylko z jednym zleceniobiorcą, stajesz w obliczu sporządzania i gromadzenia dokumentacji kadrowej związanej ze stosunkiem pracy i rozliczeniem jego wynagrodzenia. W przypadku umów o pracę ustawy i rozporządzenia prawne narzucają restrykcyjne reguły . Uslugi kadrowe - prowadzenie akt osobowych pracowników i sposób gromadzenia dokumentów jest ściśle określony przez przepisy. Umowy cywilnoprawne – a w szczególności umowa zlecenie – również wymagają odpowiednich dokumentów sporządzonych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 • Twoi pracownicy odchodzą z pracy? Musisz wystawić im odpowiednie dokumenty i obliczyć ekwiwalent. Sporządzanie świadectw pracy nastręcza niejednokrotnie sporo problemów.
 • Dla swoich pracowników musisz wystawiać zaświadczenia – czy to wynikające ze stosunku pracy dla zatrudnionych, czy to dla instytucji zewnętrznych.
 • Do Twoich obowiązków jako pracodawcy należy również zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i podjęcie czynności związanych z BHP, a co za tym idzie, również kontrola terminowości i rodzaju szkoleń oraz badań lekarskich.
 • Twoi pracownicy korzystają z urlopów i zwolnień lekarskich? Ich właściwe rozliczenie należy do Ciebie. To niezwykle istotne ze względu na wynagrodzenie, które będziesz wypłacał pracownikom. Czasem wypłatę za zwolnienie przejmie od Ciebie ZUS - musisz wiedzieć, kiedy to nastąpi.
 • Nadgodziny? Trzeba je odpowiednio ewidencjonować, aby na koniec okresu rozliczeniowego móc je zrekompensować dniem wolnym lub dodatkowym wynagrodzeniem.
 • Bardzo lubianym przez pracowników benefitem, najczęściej obligatoryjnym dla pracodawcy, jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Odpisy na fundusz, regulaminy, przyznawanie świadczeń z uwzględnieniem sytuacji pracownika i sporządzanie dokumentacji związanej z tą kwestią - to tylko część obowiązków jakie z niego wynikają.
 • ZUS nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków związanych m. in. z ubezpieczeniami. Pracownika czy zleceniobiorcę trzeba zgłosić do ubezpieczeń i jednocześnie wiedzieć, którym powinien podlegać. Poza tym należy zgłosić zmianę lub wyrejestrować go w specjalnym programie Płatnik.
 • Zatrudniasz osoby niepełnosprawne? Czeka Cię współpraca z PFRON i comiesięczne raportowanie oraz rozliczanie. Dużo tych instytucji, a jeszcze okresowego składania sprawozdań wymaga Główny Urząd Statystyczny.

Obsługa kadrowa firm wymaga znakomitej znajomości prawa pracy i doświadczenia w na wielu płaszczyznach. Każda z instytucji nadzorujących procesy zatrudnienia działa według własnych, specyficznych procedur. Prawo w Polsce nakłada obowiązek terminowości i poprawności na pracodawcę. Musisz znać się zarówno na prowadzeniu akt osobowych pracowników, obowiązkach wobec ZUS czy US, wystawianiu dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy i wielu innych kwestiach. Chyba że zdecydujesz się na współpracę z wiarygodnym partnerem, który poprowadzi dla Twojej firmy pełną dokumentację dotyczącą umów cywilno prawnych, umów o pracę czy miesięcznych deklaracji z informacją o zaliczkach na podatek dochodowy. W ramach umowy koncentrujemy się na sprawach z zakresu kadrowo-płacowego. 

OBSŁUGA PŁACOWA PRACOWNIKÓW - NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA

Twoim najistotniejszym obowiązkiem jest naliczanie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych i współpracujących oraz sporządzanie list płac. Przy tej czynności należy uwzględnić wszelkie świadczenia dodatkowe, wynikające z wiążących postanowień, umów czy regulaminów pracy i wynagrodzeń.

 • Sporządzanie list płac, prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanej z tym zagadnieniem i przelanie kwot netto na konta Twoich pracowników to nieodłączne comiesięczne czynności. Poprawnie wykonane usługi kadrowe zapewnią Ci nienagannie zaewidencjonowane dane do wypłat wynagrodzenia.
 • Przy obliczaniu wynagrodzeń musisz w odpowiedniej wysokości naliczyć i pobierać obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Składki należy terminowo wpłacać do ZUS.
 • W okresach miesięcznych również sporządzasz i przesyłasz do ZUS odpowiednie miesięczne deklaracje (DRA, RCA, RSA, RZA) dotyczące składek pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Urząd skarbowy ma także swoje wymagania. Każdego miesiąca musisz naliczyć i pobierać zaliczki na podatek dochodowy oraz raz w roku sporządzić dokumenty podatkowe PIT-4R, PIT-8R. Nie zapominaj również o konieczności zapłaty podatku do urzędu skarbowego.
 • Po zakończeniu roku konieczne jest przygotowywanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych dla Twoich pracowników: IMIR, PIT-11, PIT- 40.
 • Jedną z najbardziej stresujących części są kontrole. ZUS, urząd skarbowy czy Państwowa Inspekcja Pracy to tylko niektóre z instytucji, które będą sprawdzać czy poprawnie wykonujesz swoje obowiązki z zakresu obsługi kadrowo-płacowej. 

OBSLUGA KADROWA - CO JESZCZE MIEŚCI SIĘ W RAMACH TEGO OBSZARU?

Nieodłącznym elementem dla każdego przedsiębiorcy jest regularne sporządzanie raportów i zestawień z obszaru obsługi kadrowo-płacowej. Dzięki nim możesz np. zidentyfikować przyczyny absencji w swojej firmie oraz wdrożyć rozwiązania, które zmniejszą ich częstotliwość. Właściwe raportowanie dostarcza wielu interesujących informacji, które mogą wpłynąć na efektywność ekonomiczną firmy. To tylko część obowiązków z zakresu płac i kadr, którym musisz podołać. Nie wiesz, jak do tego podejść? Czujesz się zagubiony w gąszczu przepisów? Nie jesteś zadowolony z tego jak wygląda dotychczasowa obsługa kadrowo płacowa? Zajmujemy się tym na co dzień i chętnie podejmiemy się uporządkowania tych spraw w Twojej firmie w ramach outsourcingu. Korzyści wynikające ze zlecenia tego rozwiązania zewnętrznej firmie opisaliśmy w naszym artykule: zalety outsourcingu.

PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA. ZAKRES DZIAŁAŃ USTALAMY Z KLIENTEM

Jeśli Twoje biuro rachunkowe preferuje usługi księgowe, a sprawy zatrudnienia i rozliczeń w zakresie płac traktuje jako dodatek, powierz je specjalistom z doskonałą znajomością prawa pracy i odpowiednich zapisów Kodeksu Cywilnego. A może zauważyłeś, że dział ds. płac i kadr w Twoim przedsiębiorstwie generuje wysokie koszty, za to nie radzi sobie z wyprowadzeniem spraw na prostą? Skontaktuj się z nami. Porozmawiamy i przygotujemy ofertę, która spełni Twoje oczekiwania. Możesz mieć pewność, że będziemy ją realizować z uwzględnieniem Twoich potrzeb i specyfiki działalności firmy. Możesz wybrać to, co Cię interesuje - usługi w zakresie obsługi kadrowej lub usługi w ramach obsługi płacowej. A może łączna obsługa kadrowo płacowa? Zapraszamy do kontaktu.Jesteś zainteresowany współpracą i chesz dowiedzieć się więcej?


Zadzwoń i porozmawiajmy, tel. 511 006 705