obsluga kadrObsługa kadrowa 

Zapewniamy pełną obsługę kadrową firm i prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych nie tylko na podstawie umowy o pracę ale także umów cywilnoprawnych. Nasze usługi kadrowe realizujemy w oparciu o model dostosowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy zarówno w siedzibie Klienta lub w naszym biurze, a także w formie pracy zdalnej. Powierzone zadania realizujemy w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące w branży.

Czytaj więcej

 

Obsługa płac 

Obsługa płac to w wielu przedsiębiorstwach jeden z najbardziej obciążających obowiązków w firmie, który wymaga stałego utrzymywania etatów pracowników zajmujących się płacami oraz niezbędnego wyposażenia biurowego i komputerowego. Oferujemy przejęcie tych obowiązków i profesjonalne zajęcie się kwestiami rozliczania czasu pracy, ustawowych świadczeń i obsługi dokumentacji płacowej pracowników w ramach comiesięcznej wypłaty.

Czytaj więcej

 

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 

Specjalizujemy się w poszukiwaniu pracowników z odpowiednim doświadczeniem do podjęcia pracy na konkretnych stanowiskach w firmie zgodnie z wymaganiami pracodawcy. Określimy profil przyszłych zatrudnionych i rozpoczniemy właściwą rekrutację pracowników według systematycznego planu. Przeprowadzamy cały proces rekrutacji począwszy od wyszukania kandydatów, poprzez ich selekcję oraz weryfikację umiejętności niezbędnych do świadczenia pracy na właściwym poziomie. 

Czytaj więcej 

 

audyt kadrowo-płacowy 

Przeprowadzimy audyt kadrowo płacowy w Twojej firmie, dzięki któremu sprawdzimy poprawność prowadzenia dokumentacji pracowniczej, naliczania wynagrodzeń oraz na życzenie klienta także całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem kadr i płac. Weryfikacja dokumentacji kadrowo-płacowej przez podmiot zewnętrzny pozwala nie tylko na sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw pracowniczych ale także na optymalizację procedur i wprowadzenie ewentualnych działań naprawczych.

Czytaj więcej 

 

doradztwo kadrowo-płacowe 

Świadczymy usługi doradcze z zakresu przepisów prawa pracy. Proponowane doradztwo kadrowe i płacowe ma na celu rozwiązywanie problemów powstałych w wyniku nieuzasadnionych roszczeń pracowników oraz innych komplikacji natury kadrowo-płacowej. Zapewniamy  wsparcie podczas kontroli takich instytucji jak: ZUS, US, PIP, PEFRON. Proponujemy doradztwo w przeprowadzeniu procesu reorganizacji i racjonalizacji zatrudnienia aby w sposób optymalny osiągnąć zaplanowane cele.

Czytaj więcej 

 

Optymalizacja kadrowo-płacowa

Dzięki zewnętrznej weryfikacji sprawdzimy czy koszty pracy i obsługi wynagrodzeń kształtują się na właściwym poziomie. Dzięki optymalizacji kadrowo-płacowej dowiemy się czy istnieją obszary i procesy na których można wygenerować istotne oszczędności. Przyjrzymy się organizacji pracy, wyliczeniom składek i podatków oraz będziemy szukać rezerw w analizowanych obszarach. Wskażemy także najlepszą formę zatrudniania pracowników oraz organizacji pracy w sposób bardziej wydajny.

Czytaj więcej 

 Jesteś zainteresowany współpracą i chesz dowiedzieć się więcej?


Zadzwoń i porozmawiajmy, tel. 511 006 705